tech_wet.jpg

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line (kliknij)
 
 

Szkoła Weterynarii na Śląsku

cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry
forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele  co 2 tygodnie)

Atuty kierunku weterynaria:


•    najwyższy standard nauczania zapewniony przez lekarzy weterynarii i zootechników
•    zajęcia praktyczne  prowadzone w gabinecie weterynaryjnym


Jest to idealny kierunek dla ludzi kochających zwierzęta, który daje  możliwość asystowania lekarzowi weterynarii przy zabiegach leczniczych, diagnozowaniu, przeprowadzaniu i analizowaniu badań. Technik weterynarii może udzielać pierwszej pomocy schorowanym psiakom, kotom, a także zwierzętom hodowlanym. Absolwent Proedukacji jest przygotowany do prowadzenia hodowli, pielęgnowania małych i dużych zwierząt.  

To właśnie miłość do zwierząt pokazuje, ile w nas człowieka.


W programie nauczania weterynarii:


•    Pracownia zootechniczna
•    Pracownia laboratoryjna
•    Pracownia diagnostyczna
•    Pracownia zabiegowa
•    Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
•    Choroby i pielęgnacja zwierząt
•    Anatomia i fizjologia zwierząt
•    Inseminacja zwierząt
•    Praktyka zawodowa 160 godzin


Absolwenci Proedukacja znajdują zatrudnienie w:


•    lecznicach weterynaryjnych
•    ogrodach zoologicznych
•    schroniskach
•    gospodarstwach hodowlanych, agroturystycznych
•    stadninach koni
•    firmach zajmujących się pielęgnacją zwierząt
•    zakładach przetwórstwa mięsnego
•    zakładach inspekcji weterynaryjnej
•    inspektoratach weterynaryjnych
 
Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik weterynarii wyodrębnione  zostały następujące kwalifikacje:


K1: Prowadzenie chowu, hodowli, inseminacji zwierząt R.9.
K2: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.10.
K3: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej R.11.


Absolwent Szkoły Policealnej Proedukacja w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:


•    Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
•    Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
•    Dyplom w zawodzie Technik Weterynarii wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • 2 zdjęcia

 

 


ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl