tsm.jpg

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line( kliknij)

Decyduje kolejność zgłoszeń!


Nazwa zawodu: Technik Sterylizacji Medycznej

Czas trwania: 1 rok/2 semestry

Forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele co 2 tygodnie)

Symbol zawodu: 321104

Kwalifikacja: Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:

Przygotowanie słuchacza do prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz innych wyrobów medycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów, procedur dekontaminacji sprzętu medycznego i jego przeznaczenia. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Zna standardy prowadzenia dokumentacji medycznej. Rozróżnia sprzęty medyczne, umie dobrać adekwatne techniki jego sterylizacji i dezynfekcji. Rozpoznaje materiały, z których sprzęt medyczny jest wykonany, zna metody jego montażu, demontażu, konserwacji, kompletowania oraz opakowywania instrumentów medycznych.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego)
  • dyplom w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku  polskim i angielskim

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • 2 zdjęcia
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl