rejestratorka_medyczna.jpg

Nazwa zawodu: Rejestratorka medyczna

Czas trwania: 1 rok/ 2 semestry

Forma: zaoczna

Symbol zawodu: 422603

Cel:

Przygotowanie Słuchacza do wykonywania zawodu Rejestratorki Medycznej

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku potrafi zorganizować pracę w rejestracji. Prowadzi rejestr dokumentów. Dokonuje kalkulacji poszczególnych usług medycznych. Profesjonalnie obsługuje pacjentów. Uzupełnia raporty i sprawozdania. Zapewnia przepływ informacji między rejestracją a lekarzami.

Dokumenty potwierdzające ukończenie nauki na kierunku Rejestratorka Medyczna:

  • Dyplom ukończenia PROEDUKACJA Policealna Szkoła Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
  • 2 zdjęcia

 

 

ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl