Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line (kliknij)

 

Opiekunka środowiskowa wspiera i organizuje świadczenia i prace opiekuńcze osobom
niepełnosprawnym, chorym, niesamodzielnym, pozbawionym wsparcia bliskich i otoczenia.
Główne zadania:
 • Aktywizuje i motywuje podopiecznego do rozwijania umiejętności samoobsługi.
 • Pomaga w czynnościach związanych z utrzymaniem domu i zarządzaniu finansami.
 • Wspiera podopiecznego w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, a także higienicznych.
 • Pomaga w planowaniu i organizowaniu gospodarstwa domowego.
 • Edukuje środowisko podopiecznego w sprawach związanych z jego chorobą.

bsolwenci Proedukacja znajdują zatrudnienie w:

 • domach małego dziecka,
 • domach pomocy społecznej,
 • fundacjach,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej.

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)

Absolwent Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo