opiekunka_s.jpg

Opiekunka środowiskowa niesie pomoc, wspiera i zajmuje się chorymi w ich własnym domu. Jej rolą jest dbanie, akceptowanie i poszanowanie godności osobistej chorego, jego zamiłowań i nawyków. Opiekunka musi posiadać jednak dar przekonywania. Zdarza się, że nawyki chorego utrudniają prawidłową pielęgnację. W takiej sytuacji jej rolą jest cierpliwe i stopniowe przekonanie go do zmiany postawy w tej sprawie.

Cykl kształcenia: rok
Forma:
zaoczna

Do zdobycia kwalifikacje:
K1: Świadczenie usług opiekuńczych Z.5

 

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się online!

Wymagane dokumenty:
● świadectwo ukończenia szkoły średniej (ewentualnie duplikat bądź odpis)

● zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
● 4 zdjęcia
● dokument tożsamości

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
świadectwo ukończenia szkoły
policealnej
dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa oraz suplement w języku angielskim co ułatwi zatrudnienie w krajach europejskich (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).

 

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 L.p.   Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  Liczba godzin w semestrze    Razem godzin w rocznym okresie kształcenia 
II 
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym    
1.  Podstawy psychologii 15  10  25 
2.   Wybrane zagadnienia z socjologii 15 15  30 
3.   Język obcy zawodowy   20  20 
4.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 20    20 
5.   Podstawy działalności gospodarczej 15    15 
6.   Język migowy   20  20 
7.   Opieka i pielęgnacja człowieka 20  20  40
 Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego  85 85  170 
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym    
8.  Pracownia kompleksowej opieki 40 40  80 
9.   Aktywizacja osoby podopiecznej 30  30  60 
10.   Trening umiejętności społecznych 15  15  30 
 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego  85  85  170 
 11.  Podstawy przedsiębiorczości    20   
 Łączna liczba godzin   170  170  360 
Praktyka zawodowa 8 tygodni (320 h)    
Program nauczania realizowany będzie zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu opiekunka środowiskowa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 07 lutego 2012 roku.    
Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.5.  odbywa się pod koniec  semestru drugiego    
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl