Opiekun w domu pomocy społecznej

Od opiekuna w domu pomocy społecznej jest wymagana odpowiedzialność, troskliwość, dbałość
o bezpieczeństwo podopiecznego. Ważna w wykonywaniu czynności opiekuńczych jest zdolność do empatii, udzielania wsparcia, motywowania, dzielenia się wiedzą.
Czym zajmuje się opiekun w domu pomocy społecznej?
 • Aktywizuje i mobilizuje podopiecznego w zakresie spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i kontaktów społecznych.
 • Uczestniczy w rehabilitacji i stymulacji rozwoju podopiecznego placówki.
 • Pomaga podopiecznemu w wykonywaniu czynności higienicznych.
 • Dba o higienę podopiecznych niesamodzielnych i chorych.
 • Wspiera podopiecznego w sytuacjach trudnych.
 • Jako absolwent możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak:dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny), warsztaty terapii zajęciowej, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Ponadto opiekun może pracować na stanowisku opiekuna w ośrodkach dla bezdomnych, samotnych matek, kobiet w ciąży, gdzie poza opieką pomaga w załatwianiu spraw administracyjno prawnych oraz uzyskaniu podstawowych wiadomości i nabyciu umiejętności.

 

Absolwenci Proedukacja znajdują zatrudnienie w:

 • dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny),
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • oddział rehabilitacji w szpitalu

Ponadto opiekun może pracować na stanowisku opiekuna w ośrodkach dla bezdomnych, samotnych matek, kobiet w ciąży, gdzie poza opieką pomaga w załatwianiu spraw administracyjno prawnych oraz uzyskaniu podstawowych wiadomości i nabyciu umiejętności.

 

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)

Absolwent Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo