Opiekun Medyczny

opiekun_medyczny.jpg

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line (kliknij)

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne 0 zł

 

cykl kształcenia: 1 rok, tj. 2 semestry

forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele  co 2 tygodnie)

Atuty kierunku:


    własna profesjonalnie wyposażona pracownia medyczna w centrum Katowic! (sprzęt medyczny, szpitalny, rehabilitacyjny, fantomy do nauki)                                                                                           
•    zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę


Jest to zawód dla tych, którzy lubią pomagać ludziom schorowanym, wymagającym ciągłej opieki. Opiekun medyczny wykazuje szczerą chęć wspierania w codziennych czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Opieki wymagają osoby starsze,  jak  i  młode, które uległy wypadkowi, los odebrał im szansę samodzielnego dbania o zaspokojenie  potrzeb.  Opiekun medyczny zapewnia swoim podopiecznym fachową pomoc, otacza ich troską i serdecznością, by mimo swojej niesamodzielności mogli godnie żyć.

„Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu”

                                                                                                                                 Jan Paweł II
Zobacz naszą pracownie medyczną

 


W programie nauczania na Opiekunie Medycznym w Katowicach:


•    Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
•    Pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
•    Anatomia, fizjologia i patologia
•    Zdrowie publiczne
•    Język migowy
•    Praktyka zawodowa 160 godzin

Absolwenci Proedukacja znajdują zatrudnienie w:


•    oddziałach szpitalnych
•    domach pomocy społecznej
•    hospicjach
•    sanatoriach
•    zakładach opiekuńczo - leczniczych
•    zakładach leczniczo - pielęgnacyjnych

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie opiekun medyczny wyodrębniona  została następująca kwalifikacja:

K1: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z.4.

 

 

Absolwent Szkoły Policealnej - Proeduakcja po ukończeniu nauki otrzymuje:

•    Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
•    Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
•    Dyplom w zawodzie Florysta wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

 

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • 2 zdjęcia

 

 

ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl