Opiekun Medyczny

opiekun_medyczny.jpg

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line (kliknij)

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne 0 zł

 

cykl kształcenia: 1 rok, tj. 2 semestry

forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele  co 2 tygodnie)

Atuty kierunku:


    własna profesjonalnie wyposażona pracownia medyczna w centrum Katowic! (sprzęt medyczny, szpitalny, rehabilitacyjny, fantomy do nauki)                                                                                           
•    zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Jego priorytetem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Opiekun medyczny powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, która pełni bardzo ważną rolę w kontakcie z drugim człowiekiem.
Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:
  • szpitale, oddziały szpitalne,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • ośrodki i domy pomocy społecznej,
  • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
  • indywidualna opieka w domu pacjenta.


Zobacz naszą pracownie medyczną


W programie nauczania na Opiekunie Medycznym w Katowicach:


•    Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
•    Pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
•    Anatomia, fizjologia i patologia
•    Zdrowie publiczne
•    Język migowy
•    Praktyka zawodowa 160 godzin

Zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN, od września 2019r. obowiązują nowe kwalifikacje dla osób rozpoczynających naukę od I semestru (wrzesień 2019):

  • MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Absolwent Szkoły Policealnej - Proeduakcja po ukończeniu nauki otrzymuje:

•    Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
•    Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
•    Dyplom w zawodzie Opiekun Medyczny wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

 

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • zdjęcie

 

 

ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl