Opiekun Medyczny

opiekun_medyczny.jpg

Zarezerwuj miejsce już teraz on-line (kliknij)

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne 0 zł

 

cykl kształcenia: 1,5 roku tj. 3 semestry

forma kształcenia: stacjonarnie (soboty i niedziele + jeden dzień w tygodniu po godzinie 16:00), zajęcia cotygodniowe

Atuty kierunku:


    własna profesjonalnie wyposażona pracownia medyczna w centrum Katowic! (sprzęt medyczny, szpitalny, rehabilitacyjny, fantomy do nauki)                                                                                           
•    zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Jego priorytetem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Opiekun medyczny powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, która pełni bardzo ważną rolę w kontakcie z drugim człowiekiem.
Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:
 • szpitale, oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.


Zobacz naszą pracownie medyczną

 

Co w programie nauczania?

Zgodnie z nową podstawą programową opiekunowie medyczni uzyskują uprawnienia m.in. do:

 • oznaczania stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru;
 • pobierania krwi żylnej;
 • prowadzenia dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów;
 • żywienia dojelitowego przez PEG;
 • pielęgnacji rurki tracheotomijnej.
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • anatomia, fizjologia i patologia
 • zdrowie publiczne
 • język migowy

Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne
 • domy pomocy społecznej
 • hospicja
 • sanatoria
 • zakładach opiekuńczo - lecznicze
 • zakładach leczniczo - pielęgnacyjne
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Przychodnie


Absolwent Szkoły Policealnej - Proeduakcja po ukończeniu nauki otrzymuje:

•    Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
•    Dyplom w zawodzie Opiekun Medyczny wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

 

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • zdjęcie

 

 ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo