Kształcenie

Policealna Szkoła Medyczna jest zarejestrowana w ewidencji szkół prowadzonej przez Urząd Miasta w Katowicach i decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nadano nam uprawnienia szkoły publicznej.

W Medycznej Szkole Policealnej mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią; matura nie jest wymagana. 

Po ukończeniu szkoły Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Policealnej na druku MEN.

P
o zdaniu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie dodatkowo Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje Dyplom w wyuczonym zawodzie.

ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo