Higienistka Stomatologiczna

higienistka.jpg
 
Higienistki stomatologiczne
są coraz bardziej poszukiwanym personelem w wielu krajach. Pracują w zakresie oświaty zdrowotnej, edukacji i profilaktyki profesjonalnej. Absolwent kierunku przygotowany jest do wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych, a nawet leczniczych pod nadzorem lekarza stomatologa.

Cykl kształcenia: 2 lata
Forma:
stacjonarna


Zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN, od września 2019r. obowiązują nowe kwalifikacje dla osób rozpoczynających naukę od I semestru (wrzesień 2019):

  • MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
świadectwo ukończenia szkoły średniej (ewentualnie duplikat bądź odpis)
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
zdjęcie
dokument tożsamości

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim co ułatwi zatrudnienie w krajach europejskich (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).
  • Certyfikat kwalifikacji zawodowej


ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo