asystentka_stomatologiczna.jpg

Każdy gabinet prowadzony nowocześnie, profesjonalnie, wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego personelu pomocniczego, jest nim właśnie asystentka stomatologiczna. To ona buduje pozytywne relacje pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, dba o miłą atmosferę, współtworzy wizerunek gabinetu. Jej opiekuńcza postawa, współczucie, przyjazny uśmiech, sprawiają, że pacjent znacznie lepiej znosi trudy zabiegu. 


Cykl kształcenia: rok
Forma:
stacjonarna

Do zdobycia kwalifikacje:
K1: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 Z.15.   

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się online!

Wymagane dokumenty:
● świadectwo ukończenia szkoły średniej (ewentualnie duplikat bądź odpis)
● zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
● 4 zdjęcia
● dokument tożsamości

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
świadectwo ukończenia szkoły policealnej
dyplom w zawodzie asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim co ułatwi zatrudnienie w krajach europejskich (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze tygodniowo Razem godzin
w rocznym okresie
kształcenia
I II
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. bezpieczeństwo i higiena pracy  1    0,5  16
2. podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia    2  1  32
3. zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc  3    1,5  48
4. farmakoterapia stomatologiczna  1,5    0,75  24
5. działalność zawodowa asystentki stomatologicznej  2  2  2  64
6. dokumentacja medyczna w stomatologii  2    1  32
7. język obcy zawodowy    3  1,5  48
8. język migowy    2  1  32
  Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego  9,5  9  9,25  296
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
9. asystowanie lekarzowi dentyście  3  3  3  96
10. prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii  6,5  5  5,75  184
11. trening umiejetności społecznych    2  1  32
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego  9,5  10  9,75  312
 12. Podstawy przedsiębiorczości    2  1  32
  Łączna liczba godzin tygodniowo  19  19    640
 Praktyka zawodowa 4 tygodnie (160 h)
 Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.15. odbywa się pod koniec  semestru drugiego
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl