Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne osobom
niepełnosprawnym.
Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego.
Główne zadania:
 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • świadczenie opieki w zakresie czynności higienicznych,
 • wspieranie i motywowanie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej, zabiegów pielęgnacyjnych.
TEN ZAWÓD MOŻESZ ZDOBYĆ JUŻ W ROK tj. 2 semestry!
 

Absolwenci Proedukacja znajdują zatrudnienie w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziały PCK
 • środowiskowych domy samopomocy, świetlicach terapeutycznych
 • zakłaachy opiekuńczo-leczniczych
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)

Absolwent Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu
 
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice tel. 32 308 82 82, +48 535 888 536
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www - webdesigns4you.pl - pozycjonowanie Extraseo